PROTRADE
CORPORATION

Công ty con

CTY TNHH MTV QUỐC TẾ PROTRADE <br> 
CTY TNHH MTV QUỐC TẾ PROTRADE
 
CTY TNHH MTV GIẤY VĨNH PHÚ
CTY TNHH MTV GIẤY VĨNH PHÚ
 • Thửa 62, tờ bản đồ 36, Cây Sắn, Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương, Việt Nam

 • (0274) 3551 448

CTY TNHH SÂN GOLF PALM SÔNG BÉ
CTY TNHH SÂN GOLF PALM SÔNG BÉ
CTY CP CAO SU <br> DẦU TIẾNG VIỆT - LÀO
CTY CP CAO SU
DẦU TIẾNG VIỆT - LÀO
CTY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP<BR> THUẬN AN
CTY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP
THUẬN AN

Công ty liên doanh, liên kết

CÔNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG<br> 
CÔNG TY CP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG
 
 • 7/128, Bình Đức 1, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

 • (0274)3755 143

CTY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN<br> TÂN THÀNH
CTY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN
TÂN THÀNH
 • 469 Trần Ngọc Lên, Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

 • (0274)3797 999

CTY TNHH YCH-PROTRADE<br> 
CTY TNHH YCH-PROTRADE
 
 • Đồng An, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

 • (0274)3754 420 ext 1-2 

CTY TNHH FRIESLANDCAMPINA VIETNAM<br> 
CTY TNHH FRIESLANDCAMPINA VIETNAM
 
CTY CP HƯNG VƯỢNG<br> 
CTY CP HƯNG VƯỢNG
 
 • 68A Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

 • (0274)3755 517

CTY CP PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ<br> 
CTY CP PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ
 
 • 368 Trần Ngọc Lên, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

 • (0274) 3860 123

CTY CP BỆNH VIỆN ĐA KHOA<br>QUỐC TẾ HẠNH PHÚC
CTY CP BỆNH VIỆN ĐA KHOA
QUỐC TẾ HẠNH PHÚC
 • 18 Đại lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

 • 19006765

https://www.protrade.com.vn/
https://www.protrade.com.vn/catalog/view/