PROTRADE
CORPORATION

Cơ hội nghề nghiệp

Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP (Protrade) hoạt động trong các lĩnh vực chính như: đầu tư tài chính, bất động sản công nghiệp, thể thao giải trí cao cấp, sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, sản xuất và gia công sản phẩm gỗ trang trí nội thất, dịch vụ kho vận, chế biến sữa, dịch vụ y tế, kinh doanh xăng dầu.

Hiện nay, Protrade đang triển khai các dự án kinh doanh mới với quy mô lớn, chúng tôi rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, sáng tạo và tâm huyết với các vị trí công việc trong toàn bộ hệ thống như sau:

Cơ hội nghề nghiệp
https://www.protrade.com.vn/
https://www.protrade.com.vn/catalog/view/