PROTRADE
CORPORATION

Tin công ty

Các Tin Khác

Việt Nam - Lào: Mối quan hệ truyền thống đặc biệt
17 07 - 2017

Việt Nam - Lào: Mối quan hệ truyền thống đặc biệt

Bài 5: Một dự án nhiều ý nghĩa

Đọc Tin
Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương kỷ niệm 35 năm thành lập
23 04 - 2017

Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương kỷ niệm 35 năm thành lập

Đọc Tin
Tổng Công ty Sản xuất- Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV: Đột phá sau 35 năm
20 04 - 2017

Tổng Công ty Sản xuất- Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV: Đột phá sau 35 năm

Tổng Công ty Sản xuất- Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV được thành lập năm 1982. Khi đó, 10 cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy cùng Xí nghiệp Quốc doanh Chăn nuôi 2-9 đã bắt tay vào xây dựng Xí nghiệp Sản xuất hàng cao su Sông Bé 3-2 bằng số vốn 4 triệu đồng vay mượn. Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, tổng công ty đã trở thành doanh nghiệp Nhà nước mạnh của tỉnh với 22 công ty, đơn vị thành viên.

Đọc Tin
Công ty FrieslandCampina Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
04 08 - 2016

Công ty FrieslandCampina Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đọc Tin
Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV: Đóng góp vào tiến trình phát triển của Bình Dương
30 06 - 2016

Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV: Đóng góp vào tiến trình phát triển của Bình Dương

Đọc Tin
Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc Công ty Cao su Dầu Tiếng Việt - Lào
08 04 - 2016

Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc Công ty Cao su Dầu Tiếng Việt - Lào

Đọc Tin
44 thí sinh tham dự hội thi Duyên dáng Protrade lần 4 năm 2015
21 01 - 2016

44 thí sinh tham dự hội thi Duyên dáng Protrade lần 4 năm 2015

Đọc Tin
Hội thi duyên dáng Protrade: Sân chơi cho cán bộ công nhân viên
21 01 - 2016

Hội thi duyên dáng Protrade: Sân chơi cho cán bộ công nhân viên

Đọc Tin
https://www.protrade.com.vn/
https://www.protrade.com.vn/catalog/view/